Programa social

DIVENDRES 31 DE MARÇ DE 2023 | 16-21h

VISITA DE EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS:

  • 16.00 h Sortida de l’Hipotels Gran Playa de Palma
  • 17.00 h Trasllat per visitar Camper (Inca)
  • 18.00 h Visita a Can Beltran, laboratori de circularitat (Inca)
  • 19.00 h Visita i sopar al celler Vins Nadal (Binissalem)
  • 21.00 h Tornada a l’hotel

Salida en bus desde Hipotels Gran Playa de Palma
Se recomienda estar 15 minutos antes

Camper

Innovació en materials renovables i reciclats, productes amb la sostenibilitat al nucli, dissenys circulars, reducció d’emissions i plàstics, model de compra com a suport a iniciatives mediambientals locals, treballadors compromesos, ús d’un 48 % de consum amb energies renovables i 29 % de reducció de l’empremta de carboni, objectiu de reducció de l’empremta hídrica i un llarg etcètera.

Can Beltrán, laboratorio de Circularidad

Visita a la seu d’un districte circular d’innovació ubicat a l’antiga fàbrica de sabates Can Beltran d’Inca, que té el propòsit de recuperar aquest equipament que forma part de la tradició sabatera de la ciutat i de transformar-lo en un centre d’industrialització verd revitalitzador del teixit productiu local.

Bodega Vins Nadal

Membres de l´Associació de Viticultura Regenerativa i de la Fundació Empresa i Clima promouen tècniques de cultius que minimitzen les necessitats hídriques, eliminen adobs químics i pesticides; sostenibilitat mediambiental amb l’ús de botelles de vidre lleuger, amb què s’estalvia fins a un 20 % de matèries primeres, i minimització de la generació de residus i d’emissions de CO2, entre d’altres.

DISSABTE 1 D’ABRIL DE 2023 | 9 – 14:30h

VISITA DE EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

  • 09.00 h Sortida de l’Hipotels Gran Playa de Palma
  • 10.00 h Visita a l’Hotel Robinson Club Cala Serena
  • 12.30 h Dinar
  • 14.30 h Tornada a l’Hipotels Gran Playa de Palma

Salida en bus desde Hipotels Gran Playa de Palma
Se recomienda estar 15 minutos antes

Hotel Robinson Club Cala Serena

Un dels establiments hotelers més sostenibles d’Espanya i un exemple de circularitat en el turisme. Premi Smart Hotels i reconeguda gestió mediambiental i energètica. Visitarem la sala de biomassa, la dessaladora i la resta de dependències que destaquen per la implantació de pràctiques sostenibles.