8 abril 2022 | 16.00h

VISITA D’EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES

  • Tirme, PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS DE MALLORCA
  • Portblue Club Pollentia Resort & Spa

Sortida en bus des del Palau de Congressos- davant l’entrada principal de l’Auditori Mallorca.
Es recomana estar 15 minuts abans.

El projecte TIRME neix l’any 1992 i ha anat evolucionant segons les necessitats de la societat mallorquina, marcades pels tres plans de residus que han fixat les directrius del model de gestió de residus urbans i assimilables a l’illa.

Model que ja és un referent a tot Europa i al món quedant de manifest en el gran nombre de visites institucionals que té el Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca. Es pretén ser el referent en matèria de gestió de residus i oferir un servei eficient i eficaç a la societat mallorquina a què es deu.

El model de gestió de residus implantat a Mallorca a hores d’ara permet assolir l’objectiu estratègic d’abocament zero, en base al qual tots els residus urbans i assimilables lliurats al sistema són valoritzats materialment o energèticament. És, sens dubte, un projecte ambientalment avançat, socialment acceptat i econòmicament viable. Per a una illa com Mallorca que viu del turisme i, per tant, del seu paisatge i territori, tenir un model de gestió de residus basat en l’abocament zero no és un caprici, és gairebé una obligació.

L’objectiu de les 4+2R: A més de les 4 Rs proposades per les autoritats europees, Tirme ha inclòs a la seva política ambiental 2 Rs més, reeducar i reinserir socialment.

Reduir – Reutilitzar – Reciclar – Recuperar – Reeducar – Reinserir

Des de l’any 2016 Portblue Club Pollentia Resort & Spa intenten analitzar els aspectes ambientals i socials de manera continuada comptant així amb indicadors tant ambientals com socials que els permeten avaluar el seu progrés per poder encertar en decisions responsables i sostenibles, i programar objectius de millora contínua.

Per a Portblue Hotel Group, l’adequat desenvolupament econòmic ha de ser compatible amb el compromís social i el respecte al medi ambient, de manera que se satisfacin les necessitats presents sense comprometre les futures, contribuint així a un desenvolupament sostenible i revertint a la pròpia societat part del benefici que s’hi origina.

Per aconseguir aquesta política es basen en fomentar el desenvolupament personal, laboral i social de tots els treballadors, Adoptar totes les mesures oportunes per conèixer, complir i promoure a la seva àrea d’influència tota la legislació i normativa vigent, fomentar la comunicació interna i externa, revertir el desenvolupament econòmic de l’empresa a la comunitat, valorant la contractació de personal local i compra de productes locals, establir les mesures necessàries per conèixer, controlar i millorar els aspectes ambientals així com involucrar els proveïdors i empreses subcontractades.

9 abril 2022 | 8.00h

VISITA D’EXEMPLE DE BONES PRÀCTIQUES

VISITA UN CELLER

Salida en bus desde el Palau de Congressos- delante de la entrada principal del Auditorio Mallorca
Se recomienda estar 15 minutos antes

08:00 h Recollida per visitar la naviliera Balearia i el seu ferry Hypatia

08:30 h Visita del ferry Hypatia, que utilitza combustible de gas natural

10:00 h Recollida per visitar el celler Oliver Moragues. Còctel

11:00 h Visita al celler

13.00 h Tornada a Meliá Palma Bay, Centre de Convencions

Rumb verd, el compromís de Baleària amb el medi ambient 

D’acord amb el seu compromís amb el medi ambient, englobat sota el lema Rumb Verd, Baleària manté una estratègia de flota basada en vaixells ecoeficients i intel·ligents que lideren la mobilitat sostenible al mar, al temps que treballa en projectes vinculats amb les energies del futur en vistes a l’objectiu de 0 emissions per al 2050. 

La naviliera és pionera en l’ús de gas natural, un dels combustibles més respectuosos amb el medi ambient, i ha invertit 380 milions d’euros en 9 vaixells que disposen de motors duals que poden navegar amb aquesta energia, i que també estan preparats per consumir gas renovable neutre en emissions de CO2  i parcialment hidrogen verd. Cal destacar que la naviliera forma part del projecte Green Hysland de la Unió Europea, que fomenta l’ús de l’hidrogen verd a les Balears. 

La naviliera també disposa de 7 vaixells sensoritzats que formen part del projecte europeu Green Connected Port per mesurar en temps real les emissions generades, i en els últims anys també ha remotoritzat alguns fast ferries per millorar els sistemes de propulsió i reduir consums i emissions.

El Celler Oliver Moragues té com a objectiu recuperar i promoure la tradició vitivinícola en la Possessió Binicomprat (segle XVI). Destaca per les seves produccions exclusives i limitades producte de vinyes pròpies i ecològiques que són treballades a mà i en les quals es conreen varietats mallorquines i franceses.